CEPRO

 

  • Producten die bescherming bieden tegen LASLICHT

  • Producten die brand voorkomen en beschermen tegen VONKEN EN SPATTEN

  • Producten die beschermen tegen overlast van GELUID

Een goede inrichting van de werkplek voor lassers en slijpers en het voorkomen van risico’s zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen die professioneel actief zijn in de lastechniek. Naast de sociale en menselijke aspecten, gelden daarbij ook het reduceren van ziekteverzuim van lassers en omstanders, de vermindering van brandgevaar en het mogelijke productieverlies door schade. Een optimale bescherming van de werknemer tegen de gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk voor een rationele bedrijfsvoering.

CEPRO® is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en biedt daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO® producten verhogen niet alleen de veiligheid maar ook de efficiency van de werkplek, waardoor een verbetering van de workflow en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.
Alle CEPRO® producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken.
Zij voldoen aan alle geldende normen en voorschriften, ook op de diverse deelterreinen van het programma.

Op deze website laat CEPRO® zien hoe de diverse risico’s kunnen worden voorkomen en welke CEPRO® systemen en producten daarbij de oplossing bieden. Het CEPRO®-team staat klaar om haar jarenlange ervaring en know-how volkomen vrijblijvend met u te delen.