Geluid

 Hercules01-weg

 

 

 

 

 

 


Lascabines | Slijpcabines | Bouw uw cabine | Catalogus


Probleem

Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsconcentraties kan leiden tot gehoorschade

Las- en slijpwerkzaamheden vormen één van de ernstigste lawaaibronnen in een industriële werkomgeving. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsconcentraties kan leiden tot schade aan het trommelvlies en lawaaidoofheid. Naast persoonlijk leed, betekent dit ook vaak langdurig ziekteverzuim of hoge kosten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. In minder ernstige gevallen is te veel geluid vaak de oorzaak van verlies aan werkconcentratie met kwaliteitsverlies en een lagere productie als gevolg.

Te veel geluid verstoort ook in ernstige mate de communicatie op de werkvloer, wat het maken van fouten in de hand werkt. Onderzoek heeft aangetoond, dat geluidsoverlast in instructieruimtes leidt tot hiaten in de kennis of zelfs tot fouten in het onderricht.

Oplossing

CEPRO ® geluiddempende wanden en flexibele gordijnen reduceren geluidsoverlast

Met het uitgebreide programma Sonic producten van CEPRO kan een substantiële reductie van de geluidsoverlast gerealiseerd worden, waardoor aan de geldende normen op het gebied van geluidsbelasting voldaan kan worden. Deze geluidisolerende producten zorgen voor een hogere productie en een beter functioneren van medewerkers in lawaaiïge omstandigheden.

CEPRO Sonic geluidwerende producten zijn tot grote klanttevredenheid gerealiseerd in industrieën en bij overheids- en onderwijsinstellingen. Vaak worden daarbij nieuwe en/of klantspecifieke oplossingen bedacht. Met name op plekken waar meerdere mensen in een kleine ruimte aanwezig zijn (instructieruimtes) bewijst CEPRO zijn kracht. Haar grote ervaring met allerlei projecten door heel Europa is een garantie voor een effectieve oplossing voor elk specifiek geluidsprobleem.